Sunday, January 15, 2023

Xuân Xưa Nổi Lòng Cũ - Thuyên Huy

 Xuân Xưa Nổi Lòng Cũ
 Người về cho tôi gởi nổi lòng

Quê mình giờ chắc đã tàn Đông

Ở đây Xuân đến sao muộn quá

Muộn như chợ chiều bên bến sông

 

Ngõ vắng chờ nhau trốn nắng chiều

Gốc Mai trơ cành lá khẳng khiu

Lưa thưa vàng mấy nụ hoa lẻ

Cuối vườn gạch đá một màu rêu

 

Bến Đình còn đó tiếng chuông buồn

Sân chùa hương khói nhạt nhòa sương

Đứng nép bên nhau chờ Xuân đến

Văng vẳng trống lân ở cuối đường

 

Tìm lá Xuân mơ hái lộc đầu

Thẹn thùng mình nói khẻ thương nhau

Chấp tay mừng tuổi mùng một Tết

Xuân này mãi còn nữa Xuân sau

 

Rồi Xuân năm sau người không về

Dù Mai vàng nở ngập trời quê

Giao thừa cứ đứng trông đầu ngõ

Lối cũ mình tôi lũi thũi đi

 

Mùa xuân ngày đó đã nửa đời

Chắc giờ người cũng trọn cuộc vui

Đêm Ba Mươi pháo giao thừa nổ

Xuân này của người không của tôi

 

Thuyên Huy

No comments: