Wednesday, September 16, 2015

Em Trải Nắng Chiều Phơi Tóc - Thuyên Huy


Em Trải Nắng Chiều Phơi Tóc

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em trải nắng chiều phơi tóc xưa
Áo đôi tà khép thẹn gió lùa

Phố quen thức giấc chờ đâu đó
Bẽn lẽn Thu về trong bóng mưa

 

Tôi nhặt lá vàng lót lối quen
Chờ em nhẹ thoáng gót chân mềm

Mơ giấc mê tình hồn thu thảo
Nắng chợt ngập ngừng khẻ hỏi tên

 

Ai biết ở đây trời cũng buồn
Buồn hơn cả tiếng giọt mưa tuôn

Tôi về hát khúc thương ca cũ
Em tóc sợi bay lạc cuối đường


 


 
 
 
 
 
 
 
Tôi đuổi hoàng hôn xa mắt em
Để chiều chưa kịp xuống bên thềm

Cho đêm không lối về thiên định
Chôn thuở biết buồn trong lảng quên

 
Sông cũng bến gầy như tóc xưa
Tôi vẫn lang thang giữa chợ đời

Em thôi từ đó quên chờ nắng
Bỏ mặc tình sầu theo tiếng mưa

 
Thuyên Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: