Friday, September 18, 2015

Hồi Nhỏ - 304Đen Llttm


HỒI NHỎ...


 

 
 
 
 
Hồi nhỏ tưởng học lịch sử để biết về tổ tiên nối giòng.
Lớn lên mới biết là láu cá nhồi sọ.

Hồi nhỏ tưởng ráng học thành tài để phục vụ đất nước.
Lớn lên mới biết thành tài chỉ được phục vụ nước khác.

Hồi nhỏ tưởng công an bắt cướp.
Lớn lên mới biết công an ăn cướp.

Hồi nhỏ tưởng cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ Quốc.
Lớn lên mới biết đó là cờ Phúc Kiến Trung Quốc.

Hồi nhỏ tưởng Mỹ-Nguỵ là ác.
Lớn lên mới biết Cộng Sản mới ác.

Hồi nhỏ tưởng bán vàng giàu nhất.
Lớn lên mới biết bán nước giàu hơn.

Hồi nhỏ tưởng đánh trận lập công lớn mới được lên tướng.
Lớn lên mới biết lòn cúi hèn hạ với giặc cũng lên tướng.

Hồi nhỏ tưởng chống Tổ Quốc là yêu nước.
Lớn lên mới biết chống Tổ Quốc là phản quốc.

Hồi nhỏ tưởng Đảng giải phóng miền Nam đói rách.
Lớn lên mới biết là cướp miền Nam giàu có.

Hồi nhỏ tưởng bác Hồ là người Việt Nam.
Lớn lên mới biết là người Trung Quốc.

Hồi nhỏ tưởng cán bộ là đảng lo cho dân ấm no.
Lớn lên mới biết dân là đầy tớ lo cho cán bộ ấm no.

Hồi nhỏ tưởng yêu nước là yêu Tổ Quốc.
Lớn lên mới biết yêu nước là yêu Đảng.

Hồi nhỏ tưởng những người lưu vong là Việt gian.
Lớn lên mới biết đó là khúc ruột ngàn năm.

Hồi nhỏ tưởng hi sinh xương máu đánh Mỹ là đánh cho dân tộc.
Lớn lên mới biết đánh cho Liên Sô và Trung Quốc.

Hồi nhỏ tưởng Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Hồ Thị Kỷ là anh hùng.
Lớn lên mới biết đó là sản phẩm tuyên truyền bố láo.

Hồi nhỏ tưởng thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Đảo Gạc Ma là của Việt Nam.
Lớn lên mới biết của Trung Quốc.

Hồi nhỏ tưởng muốn thành tiên thành thánh phải tu thân tích đức.
Lớn lên mới biết gian manh xảo trá độc ác giết vài triệu người mới được thành tiên thành thánh.

Hồi nhỏ tưởng tiền cứu trợ thiên tai dành cho dân.
Lớn lên mới biết dành cho cán bộ.

Hồi nhỏ tưởng cờ vàng của bọn ngụy .
Lớn lên mới biết cờ vàng có từ thời Vua Thành Thái.

Hồi nhỏ tưởng Hồ Chí Minh, "Cách Mạng" là đạo đức.
Lớn lên mới biết họ Hồ dâm đãng truỵ lạc âm thầm.

Hồi nhỏ tưởng lính Quốc Gia là Nguỵ.
Lớn lên mới biết Ngụy chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

(không biết tác giả)
Trần Thanh Châu giới thiệu
304Đen - Llttm

 

 

No comments: