Sunday, September 13, 2015

Tro Tình - vhp Hải Vân & Tro Hương , Mưa Đêm - nvs Vũ Thụy


Tro Tình

 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngoài trời mưa tí tách,

Trong lòng dậy bão giông.

Sắt cầm đà lỗi nhịp,

Tóc tơ thôi đừng mong!

 

Thư ai tàn theo lửa,

Tro tình vương trên không.

Chân đi, hồn ở lại,

"Cẩm Nang" nặng trong lòng.

 

Kẻ ôm sầu dĩ vãng,

Khóc chuyện tình dở dang.

Không phai vì ngăn cách,

Không nhạt với thời gian.

 

Người ray rứt đêm thâu,

Làm chi nên hận sầu.

Chỉ một lời ngại nói

Mà để lạc tình nhau!

 
Buồn mưa Ngâu!

Bạc đầu!...

     

 vhp.Hải Vân

           

               
Tro Hương

           

Xin dành lại chút tro hương

Cho ta vun bón gốc buồn trổ bông.

          
Người vui với cánh thiệp hồng

          
Ta sầu bên chén rượu nồng lẻ loi.

           
Đắng cay cũng đủ lắm rồi

          
Nhiều lời thêm nữa chỉ khơi tủi hờn.

          
Nhớ người thèm luống môi hôn

          
Giận người lặng lẽ bước mòn đường hoang.

          
Yêu người cam nhận phũ phàng

          
Sông xuôi nỡ trách đò ngang sao đành!

                                

nvs.Vũ Thụy

(Trích tập thơ Nửa Gánh Thu Sầu - nvs.Vũ Thụy - xb 2015)
 Mưa Đêm
 

  
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mưa rơi rơi mãi

                       
Giọt ngắn giọt dài

                      
Như nước mắt ai

                       
Như tiếng thở dài

                      
Trong đêm thanh vắng

                       
Ly cà phê đắng

                      
Giọt nhớ giọt sầu

                      
Từng giọt mưa ngâu

                      
Rơi vào ngõ tối

                      
Vọng tiếng kinh cầu

                       
Nghe như sám hối

                      
Nỗi sầu lên cao...!


 
nvs.Vũ Thụy

(Trích tập thơ Nửa Gánh Thu Sầu - nvs.Vũ Thụy- xb 2015) 

 

 

 

 

 

No comments: