Wednesday, September 2, 2015

Tôi Biết Người Trời Đất Buồn Tênh - Thuyên Huy


Tôi Biết Người Trời Đất Buồn Tênh

 Để tặng NTNT

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Ở đây trời đất buồn tênh
Mưa chia nửa giọt lệ tình về xuôi

Cũng hè phố cũ một thời
Cũng hoa rụng trắng ngày tôi biết người

Đường chiều giận nắng chẽ đôi
Bóng người bên đó ngủ vùi dưới trăng

Lê đời theo vết xe lăn
Tôi bưng mặt khóc sầu giăng kín sầu

Biết rồi để nhớ cho nhau
Để Thu về giữa lao xao Hạ gầy

Áo người lùa thoáng gió bay
Nghe quanh đây chợt mơ ngày tháng xưa

Nón nghiêng chỡ gió sang mùa
Với tay tìm chút hương thừa tiếc thương

Đất trời từ đó biết buồn.

Thuyên Huy

 

 

No comments: