Sunday, September 27, 2015

Người Về Đi Hay Ở - Thuyên Huy


Người Về Đi Hay Ở

 
 

 
 
 
 
 
 
Gầy vai người bỏ Gò Dầu
Chuyến về Trà Võ chỡ sầu đi xa

Quên chờ đếm tuổi thu qua
Thôi không khép lại nửa tà áo xưa

Đầu sông Vàm Cỏ quên mưa
Gò Chùa buông nhịp võng đưa tiễn người

Cẫm Giang giăng hạt sương trời
Long Hoa bốn cửa buồn thôi cũng đành

Tóc che nắng muộn Khiêm Hanh
Phố Tây Ninh đó lặng thinh cuối đường

Quanh đây gió chuyển mùa thương
Rong rêu từ thuở sân trường vắng nhau

Tôi về đọc lá thư đầu
Bướm hoa một thuở qua cầu gió bay

Đi về hay ở kiếp này.

 


 
 
 
 
 
 
 
Thuyên Huy

 

No comments: