Wednesday, March 7, 2018

Chìa Khóa Tình Yêu - vkp Phượng tím


 

CHÌA KHÓA TÌNH YÊU 

 


 


Hàng giậu ti gôn chắn lối vào
Trèo qua...tim vỡ... biết làm sao?
Dặn đến trăm lần... anh nhớ kỹ
Chìa khóa tình yêu... để gốc cau!

*
Phòng em ở tuốt trên tầng hai
Chú chó berger trực đêm ngày
Chẳng may nó tưởng anh là trộm
Gặp được mồi ngon... đớp thẳng tay!!!

                
Vkp phượng tím

 
Tui không biết họa, chỉ biết cảm ý bài của ACE để đọc cho vui thôi.
Cảm ý từ các bài thơ xướng học Khép cổng của Mai Hoài Thu, Hồ Nguyễn, Trần Đông Thành, HLO.

 

 

No comments: