Tuesday, March 20, 2018

Mưa Bên Em Nắng Bên Tôi - Thuyên huy


Mưa Bên Em Nắng Bên Tôi

 
Bên nhà em mưa thường về rất muộn
Bên nhà tôi nắng cũng chẳng buồn lên
Cầu đá cũ  vẫn người lên người xuống
Con đò ngang neo bến sóng gập nghềnh

 
Đường đôi bờ rợp một trời phượng đỏ
Đi bên nhau mình mơ chuyện ngày sau
Lối về gần hạ vừa sang đâu đó
Ngỏ đi xa rạo rực tiếng ve sầu

 
Qua nhà em thánh lễ chiều chuông đổ
Góc giáo đường hai đứa đứng đội mưa
Mưa bồi hồi không chịu về dưới phố
Tay tìm tay ngượng ngập giọt nước lùa

 
Rồi từ độ mình mỗi người mỗi ngả
Tháng ngày qua đường cứ mãi đôi bờ
Bên nhà em thôi còn cơn mưa hạ
Bên nhà tôi cũng không có nắng thu

 
Chiều mưa muộn lâu lắm mình gặp lại
Cũng giọt mưa ngày nọ góc giáo đường
Em áo trắng của một thời con gái
Nhưng không là người con gái tôi thương

 
Thuyên Huy

 

No comments: