Wednesday, March 28, 2018

Thương Em - Khôi Nguyên & Sớm Mai - Mai lộc


Thương Em

 

 
Được biết cảnh em sống hiện nay,
Trải bao sóng gió thật không may.
Ngoài tươi đâu thể che tình ngắn,
Trong héo làm sao dấu nghĩa dài.
Vật chất bấp bênh nhiều chuyển biến.
Tinh thần không ổn lắm lung lay.
Thương em lưu lạc nơi xa lạ,
Mong ước gặp nhau vẫn nhớ hoài.

 

Khôi Nguyên

 
Bài Xướng

 
Sớm Mai

 
Bỗng thấy yêu đời buổi sáng nay
Chập chờn đôi bướm lạnh heo may.
Nụ hồng hàm tiếu sương xoa mướt,
Cỏ biếc lung linh nắng trải dài.
Nhảy nhót trên cành chim ríu rít,
Mơ màng trong gió liễu lay lay.
Bềnh bồng mây trắng trời xanh ngắt,
Đẹp quá trần gian phút cảm hoài.

 

Mai Lộc

 

 

No comments: