Sunday, March 11, 2018

Nhớ - Dư Thị Diễm Buồn


NHỚ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thơ ngây
xỏa mái tóc thề
Thăm em tháng bảy
tôi về mưa ngâu
Gió đêm
phàn phất hương cau
Mắt em
là ánh tinh cầu lung linh!
Quê hương,
em với chút tình
Bờ tre, ruộng lúa
bình minh ngập đồng
Bên nầy
lạnh lắm mùa đông
Tuyết rơi trắng xóa
cõi lòng xót xa
Buồn ơi
trở giấc mơ hoa
Cuối đêm
vắng bặt tiếng gà quê hương.

 
Dư Thị Diễm Buồn

No comments: