Saturday, March 31, 2018

Hòn Vọng Phu (Xướng Họa) - Hồ Nguyễn, Con Gà Què, LHN, Trần Đông Thành, HLO & Nguyễn Cang
(Nhóm thơ văn VƯỜN HƯƠNG XƯA)


 
 
 
 
 
 
BÀI XƯỚNG:
    
HÒN VỌNG PHUĐêm đến âm u bóng nguyệt mờ,
Đôi tay bồng  ẵm đứa con thơ.
Mắt buồn thăm thẳm xuyên mây khói,
Ruột xót đau thương ngóng đợi chờ.
Sáng đến chiều qua lòng quặn thắt
Đêm sang khuya lại cóng thân đơ.
Trông chồng thiếu phụ tr
ơ thành đá,
Nhưng trái tim in chẳng xóa mờ.

HỒ NGUYỄN (27-3-18)

Bài Họa : HÒN VỌNG PHU.


Hắt hiu u ám ánh trăng mờ,
Tô Thị mong chồng, bế trẻ thơ.
Trên đỉnh núi cao mòn mỏi đợi
Dưới vầng mây thấp héo hon chờ.
Dãi dầu sương gió thành tê dại,
Vùi dập nắng mưa hóa cứng đơ.
Thấm thoát toàn thân ra tượng đá,
Vọng phu vẫn đứng ngóng xa mờ !

Con Gà Què


Cảm tác 1 : HÒN VỌNG PHU.


Thật uổng công ai mãi đợi chồng .
Miệt-mài đánh giặc giữ non sông .
Bao đời tổ-quốc nguyên rừng núi .
Mấy thuở  giang-sơn vẹn ruộng đồng .
Thập kỷ gông Tàu luôn vững chí .
Bách niên ách Pháp vẫn bền lòng .
Giờ đây lũ cháu con hư đốn .
Nhượng đất biên-thùy , bán biển Đông .

LHN .


HÒN VỌNG PHU 

 
Đêm trăng soi sáng bóng sương mờ ,
Thấp thoáng nàng Tô ẵm bé thơ .
Dõi ngóng trông chồng nơi trận tuyến , 
Mõi mòn năm tháng đứng mong chờ .
Thời gian gió tuyết sương giăng phũ ,
Khoắc khoải chơ vơ hoá đá đơ .
Chinh phụ ngàn năm soi hậu thế , 
Tấm gương chung thủy khó phai mờ . 

 
HLO 31/03/18 
 
Cảm tác 2 : TÔ THỊ TRÔNG CHỒNG

Phu thê ước nguyện sống trăm năm
Sống chết có nhau vẹn sắt cầm
Mạc vấn sa trường chàng trấn ải
Trông chồng thục nữ nặng tình thâm
Chinh y chiến đấu mờ nhân ảnh
Tô Thị trông xa vắng bóng tầm
Hóa đá Hòn Chồng lưu tích sử
Đời nay khóc chuyện kể thương tâmTrần Đông Thành (29/3/2018)

Cảm Tác 3  : HÒN VỌNG PHU

Sừng sững trên cao giữa núi đồi
Bồng con hóa đá đứng đơn côi
Năm năm mòn mỏi đời cô quạnh
Tháng tháng miệt mài dạ rối tơi
Son sắt thủy chung lòng chẳng đổi
Chiến chinh quan ải kỷ nhân hồi?
Ngày xưa hóa đá trông chồng mãi
Hỏi thế nhân nay được mấy người ?


Nguyễn Cang (30/3/18)
HÒN VỌNG PHU: BÀI CẢM Ý
 
Ngày nay không có đá vọng phu
Bởi tình vạn dặm rất phù du
Mõi mòn chờ đợi người lữ thứ
Trăm nhớ nghìn thương đến ngàn thu!
*
Ngày nay cô phụ không ôm con
Chờ chồng chinh chiến dạ héo hon
Chỉ biết trông mong người viễn xứ
Quay về cùng vẹn nghĩa sắc son!
 
vkp phượng tím
 

 No comments: