Wednesday, March 7, 2018

Người Khóc Chờ Thu - Thuyên Huy


Người Khóc Chờ Thu

Nhớ lần cuối, lâu lắm rồi, đứng ở một mé rừng cao su giữa thu ngày bỏ Trà Võ đi không về từ đó.

 
Rừng buồn chưa thay lá
Người ngồi đó chờ thu
Cuối đường chiều bóng ngả
Tình vẫn cuộc tình hờ

 
Kinh thiếu hồi chuông đổ
Gầy chấp tay nguyện cầu
Lòng quặn đau mà nhớ
Sao đành phụ lòng nhau

 
Rồi thu cũng về đó
Trải lá nằm với rừng
Chim hát bài ca cũ
Người bật khóc rưng rưng

 
Rưng rưng người bật khóc
Nghe trời đất gọi nhau
Cũng vẫn đời cô độc
Hun hút ngỏ hồn sầu

 
Xót xa lùa bóng nắng
Ghì chặt tháng ngày xưa
Từ đó thu trống vắng
Còn chăng chút hương thừa

 
Thuyên Huy
Yass 2017

No comments: