Wednesday, March 28, 2018

Góc Phố Chiều Mưa Hạ - Thuyên Huy


Góc Phố Chiều Mưa Hạ
Nhớ ngày về phố chợ Gò Dầu Hạ cuối mùa hạ


 
Cũng nơi góc phố chiều mưa hạ
Người về tìm lại tháng ngày xưa
Đường phượng úa màu trơ ghế đá
Lối cũ ngậm ngùi vạt nắng thưa

 
Đứng đó một mình đò ai gọi
Áo trắng ngày xưa tuổi học trò
Bước ngập bước ngừng đường chung lối
Thương người từ đó tập làm thơ

 
Nắn nót mực nghiêng bài thơ vụng
Gởi người bên ấy trọn nổi lòng
Cũng góc phố này ai lúng túng
Đưa người đưa một nửa dòng sông

 
Ghế đá lẻ loi chùm phương úa
Ngồi đây mà cứ nhớ một người
Một mai hạ không về đây nữa
Phố thôi còn được mấy lần vui

 
Thuyên Huy

 

No comments: