Saturday, March 24, 2018

Gượng Cười - Kim Phượng & Khóc cười & Tặng Hoa - Khôi Nguyên


Bài Xướng

Gượng Cười
 
 
 

 
Tết quê rộn rã phải không người?
Đất khách xuân màu héo hắt tươi
Cạn chén thì ra sầu vị cũ...
Cười!

  
Kim Phượng

 
Bài Họa

 
Khóc Cười

 
Lữ khách đêm trăng muốn gặp người.
Giãi bầy tâm sự kém niềm tươi
Quê hương đang khóc mình không thể...
Cười!
Mờ ảo trời đêm chẳng thấy người
Có mang theo một đóa hoa tươi
Nghĩ rằng muốn tặng người trong mộng...
Cười!
Từ lâu nhung nhớ một bóng người
Mắt sáng như sao lộ nét tươi
Niềm thương nỗi nhớ tan đi mất...
Cười!
Thân tộc nước ngoài chẳng mấy người
Để con vượt biển mẹ không tươi
Vui mừng nghe được tin con tới...
Cười!

 
Khôi Nguyên

 

Tặng Hoa
 
 
 

 
Xưa nay những đấng tài hoa
Thường được công chúng mang hoa tặng người
Cho tôi gửi đóa hoa tươi
Tỏ lòng ái mộ đến người tôi thương
Hải Vân tặng chị Hướng Dương
Con người nghị lực Học Đường Hán Nho.
Hoa Lài hương thoảng thơm tho
Cô Hòa nhận lãnh chung lo Cộng Đồng.
Cô Oanh em  út Hoa Hồng
Tặng người thứ chín có lòng đệ huynh.
Cô Phượng nhận đóa Hoa Quỳnh
Tỏa hương ban tối mặc tình bay cao.
Hồ Xưa đáng được Hoa Đào.
Thanh Mai lo Đạo nhận vào Hoa Sen.
Thiên Huy cũng đáng được khen
Hoa Mai tăng bạn làm quen sau cùng.
Truyện vui kể lại lung tung,
Không vừa, xin xóa, vô cùng cảm ơn!

 
Khôi Nguyên

 

 

 

 

No comments: