Saturday, June 23, 2018

Cả Nước Đứng Lên - HLO


CẢ NƯỚC ĐỨNG LÊN !

 
Ngày mười, tháng sáu, hai không mười tám,
Lòng dân sôi sụt đứng lên biểu tình.
Ngăn bạo quyền cướp đất dân giao giặc,
Dân lành thống khổ bao nỗi điêu linh!

 
Hình thức thuê đất chín mươi chín năm,
Khác nào tự nguyện sống đời khổ não.
Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đảo
Rừng vàng thác bạc biển cả xa xăm

 
Chúng lăm lẽ thôn tính nước non mình,
Hãy đuổi giặc Tàu ra khỏi biên cương.
Một lòng đoàn kết cùng nhau tranh đấu
Đạp đổ bạo quyền gìn giữ quê hương.

 
Toàn dân quật khởi phá tan xiềng xích,
Một lũ tham quan bức hại đồng bào.
Tự tung tự tác hùa theo kẻ  địch,
Bán nước cầu vinh, dân đổ máu đào!

 
Hởi đồng bào nước Việt mến yêu ơi,
Đồng lòng chung sức xiết tay diệt giặc.
Máu anh hùng dân Việt thắm muôn nơi,
Đứng lên diệt thù đắp xây xã tắc.

 
Rạng rở tổ tiên dựng lại cờ vàng,
Ngàn năm lịch sử mãi mãi ngân vang.
Cùng nhau đấu cật chung lưng góp sức,
Đắp xây tự do hạnh phúc bình an.

 
Đừng thờ ơ trước thảm họa mất nước,
Noi gương tiền nhân hợp lực một lòng.
Đứng lên giành lại chủ quyền non sông,
Để đời sau con cháu hòa đồng tiến bước.

 
Dậy mà đi hỡi đồng bào cả nước,
Non sông nầy là của cháu con ta.
Mạnh dạn đứng lên gìn giữ sơn hà,
VIỆT NAM  KIÊU HÙNG MUÔN NĂM BẤT KHUẤT

 
HLO 12/06/18

No comments: