Saturday, June 16, 2018

Giận Nhau - Huyền Chi


GIẬN NHAU

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ hai không thèm nhớ!
Cũng chẳng thèm ngóng trông
Có tiếng động ngoài cửa
Ồ! Tiếng lá bên song

 
Thứ Ba không thèm nhớ!
Bảo rồi, nhớ làm chi?
Mở sách chăm chỉ học
Sao sách bỗng dị kỳ?

 
Thứ Tư không thèm nhớ!
Ngồi quay lưng ra đường
Có đến chẳng thèm ngó
Hình như... có mùi hương?

 
Thứ Năm không thèm nhớ!
Kỳ này đoạn tuyệt luôn
Con người sao đáng ghét
Nhưng có gì... thương thương!

 
Thứ Sáu không thèm nhớ!
Lòng bỗng thấy nôn nao
Đứng dậy ra đóng cửa
Nhất định không cho vào!

 
Thứ Bảy không thèm nhớ!
Trời bỗng chuyển mưa mau?
Thời tiết như thay đổi?
Có cái gì quặn đau!

 
Chúa Nhật không thèm nhớ!
Ý nghĩ bỗng ngập ngừng...
Nhớ hay không thèm nhớ?
Dù sao cũng người dưng!

  
Cửa mở, anh đứng đó
Mắt nhìn nhau... rưng rưng!

  

 HUYỀN CHI

No comments: