Saturday, June 30, 2018

Các Bạn Bè Ơi Hãy Lặng Im - Huyền Chi


CÁC BẠN BÈ ƠI! HÃY LẶNG IM

 


 

Mùa mưa sắp tới sao mà nhớ!?
Mà bỗng thương vay suốt cả đời
Mà bỗng nghe như lòng có lửa
Một tình yêu đẹp rất tinh khôi.

 
Không phải tình yêu của bướm hoa
Như hình với bóng thuở xưa xa
Như hờn, như dỗi, khi mười bảy
Như đắm mình trong tuổi ngọc ngà.

 
Không phải tình yêu lúc trưởng thành
Tình yêu sông núi thuở giao tranh 
Tình yêu giằng xé vì thương nước
Vì những người đi đã bỏ mình!

 
Không phải tình yêu của vợ chồng 
Như dòng suối nhỏ chảy song song 
Giúp nhau như thể tay chân ấy
Để sáng bừng lên những nụ hồng.

 
Không phải tình yêu thuở bẩy lăm
Mắt như hố mắt, răng còn răng 
Đời như tụt xuống hồ không đáy
Cố gắng làm sao bớt nhọc nhằn.

 
Không phải tình yêu lúc tuổi già
Khi chồng buông gánh, bỏ bay xa
Một mình cô quạnh trong phòng nhỏ,
Nửa giấc chiêm bao, bỗng lệ nhoà.

 
Có phải tình yêu buổi sáng nay
Trời trong như mật, biển xum vầy
Bạn bè tám hướng Ôi! Quần tụ!
Thơ lại đi qua những vũng lầy…

 
Bất chấp gian lao cùng khổ nhục!
Nồng nàn thơ lại ấm trong tim
Cám ơn lần nữa, tình yêu nhé!
Các bạn bè ơi! Hãy lặng im.

 
Huyền Chi

3/4/2018

No comments: