Saturday, June 23, 2018

Mỹ Tìm POW & MIA Và Thơ Của Khôi Nguyên - Khôi Nguyên


Mỹ tìm POW & MIA

 

Người Mỹ gẫm ra cũng lạ thường
POW, MIA (1) đeo mãi vẫn còn vương.
Bao người, dị quá, lo đào cốt,
Nhiều mộ, lạ chưa, bị trộm xương.
Chánh trị kể chi trò bất nghĩa,
Thử nghĩ lại coi có phải đường?

(1) POW:  Prisoner Of War (Tù binh chiến tranh)

      MIA: Missing In Action (Mất tích khi công tác)

Khôi Nguyên


 
Cánh quạt mà va phản lực cơ
Chuyện nghe lạ quá thật không ngờ.
Suy ra có thể là mưu kế,
Nghĩ lại mà xem giống nước cờ.
Kẻ cắp, bà già đều lão luyện,
Mạt cưa, mướp đắng(1) há ngây thơ?
Chỉ thương quân thí nằm trong cuộc
Chết uổng bao nhiêu, trước tới giờ

 
1.    Người bán mạt cưa nói là cám, người bán mướp đắng bảo là dưa chuột.  Rốt cuộc, hai người bợm tự lừa lẫn nhau.

Khôi Nguyên

Ý Chí

Họ gồm những kẻ thật gan lì
Mạo hiểm phiêu lưu sá quản chi.
Ngược đãi nhà cao không chịu ở,
Bất bình biển rộng cũng ra đi.
Hiên ngang, khí phách, đầu không cúi,
Cùng khổ, điêu linh,gối chẳng quỳ.
Thế giới tập trung bao lỗi lạc
Quyết tâm xây dựng nước Hoa Kỳ.

 
Nghĩa Hiệp

 
Bao phen Quốc Tế đã lên đài
Uy vũ chưa từng biết sợ ai.
Thắng Đức, mặc người thu của quý
Hơn Nga, ở chỗ kiếm người tài.
Haiti quân phiệt đành lui bước
Iraq bạo tàn phải khiếp oai.
Cứu khổ phò nguy gương đại nghĩa,
Chọn người Hiệp Sĩ, mẫu tương lai..!

 
Giao Thông

 
Hệ thống giao thông Mỹ tuyệt vời
Dọc ngang luân chuyển tựa con thoi.
Máy bay kẻ chỉ dường mây đứng,
Xe chạy thành hàng giống nước trôi.
Hỏa tiễn xuyên sơn, xuyên lục địa
Tàu bè vượt biển, vượt trùng khơi.
Cung trăng, mặt đất đều nhanh chóng
Rút ngắn thời gian, bóp nhỏ trời.

 
Khôi Nguyên

 

 

No comments: