Sunday, June 10, 2018

Tôi Ngồi Trước Biển - Quan Dương


 
Tôi ngồi trước biển
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tôi ngồi trước biển mênh mông
Vầng dương rụng phía sau lưng quê nhà
Tôi ngồi với bóng chiều tà
Lắng nghe gió thở xuyên qua nỗi buồn
Tôi ngồi cát ngủ dưới chân
Vết đau trổ nhánh trong thân thể gầy
Tôi ngồi ngay chỗ này đây
như con chim biển lạc bầy bị thương
Tôi ngồi ôm một cố hương
nhìn con sóng biếc chồm ôm dấu còng
Xa xa có lẽ cánh buồm
Lênh đênh sóng đẩy nhánh rong dạt bờ
Tôi ngồi cùng với hư vô
Đắp lên thân thế một tờ hư danh
Như con sao biển gảy cành
Nằm phơi thân chết ngon lành vô tư
Tôi ngồi . Tôi thả biển dâu
hoàng hôn theo xuống trên cầu nhân gian

Quan Dương
304Đen – LLttm - OVV
 

 
 

No comments: