Tuesday, June 19, 2018

Nhớ Mùa Quân Lực 19 Tháng 6 - Dư Thị Diễm Buồn


Nhớ Mùa Quân Lực 19 Tháng 6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em dắt con thăm chồng nơi đất Bắc

Ngày giặc vào cháu chưa được lên hai

Vì sa cơ, cha lâm cảnh tù đày…

Giặc chụp mũ tội: “Ngụy Quân bán nước...”

 

Trại cải tạo giam những người trí thức

Của miền Nam, mài miệt ghế nhà trường

Ra ngành nghề... làm lính trấn biên cương

Khắp các ái địa đầu vùng tuyến lửa...

 

Chàng yên tâm có em lo nhà cửa

Bốn Quân khu, Bến Hải đến Cà Mau...

Chặn thù, tiếp Miên, chiến đấu Hà Lào…

Cùng đồng đội xông pha lòng đất địch

 

Lính Cộng Hòa hào hùng xây chiến tích

Chống xâm lăng càn quét lũ bạo tàn

Bọn Cộng nô phải vỡ mật, teo gan

Hải, Lục, không quân, Thiên thần Mũ Đỏ…

 

Bao thống khổ nước nhà sau bỏ ngỏ!

Tháng Tư Đen! Bức tử phải tan hàng

Những chàng trai đi gìn giữ giang san

Bị giặc bắt ải đày nơi hiểm nghiệt!

 

Bao nhiêu năm đau lòng dân tộc Việt

Bấy nhiêu năm đất nước phủ màu tang

Giặc cắt chia lãnh thổ hiến ngoại bang

Dẫn Tàu Cộng! Làm tan hoang đất nước

 

Em dắt con thăm nuôi chồng xuôi ngược

Nam Hà, Hàm Tân, Tiên Lãnh, Vườn Đào...

Chồng em tù ngục lận đận lao đao… 

Ngày trở lại, cháu đã tròn đôi chín!

 

Đó là tuổi mộng mơ yêu màu tím

Thuở ngày xưa, em sung sướng đến trường

Nay con em vì đất nước tang thương!

Cha cải tạo, đói ăn, không lành áo...

 

Mọi thủ đoạn giặc dối lừa chao đảo

Đảng độc tài nghiền nát tuổi xuân xanh

Nhồi sọ, nhiễu nhương... bóp vỡ mộng lành

Lớp trẻ Việt... tương lai như bọt biển!

 

Chồng của em tròn đời là lính chiến

Chàng vững lòng dù thời cuộc đổi thay

Vẫn kiên tâm chờ đợi có một ngày

Dân tộc Việt đứng lên giành Chánh nghĩa

 

Giờ đã điểm! Mọi người đà thấm thía...

Biết khổ đau dưới ách kẻ vô nhân…

Hiểu thế nào lòng dạ bọn vô thần…

Khi nước nhà đắm chìm trong tay giặc!

 

Mười Chín Tháng Sáu! Là ngày Quân Lực!

Nhớ ngày xưa! Lòng xao xác bâng khuâng!

Xót quê hương! Tàu Cộng chiếm đoạt dần...

Ghét kẻ nối giáo, hận phường bán nước…

 

Người lính Cộng Hòa bôn ba xuôi ngược

Thân héo mòn như chiếc lá chiều thu

Vẫn kiên tâm bền chí diệt Cộng thù

Tôi luyện lớp trẻ… chờ ngày phục quốc

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

 

 

 

No comments: