Tuesday, June 26, 2018

Không Còn Khuất Nẻo Đường Về - vkp Phượng tímKHÔNG CÒN KHUẤT NẺO ĐƯỜNG VỀ
(Thương mến tặng những người lính già xa quê hương và anh linh các chiến sĩ VNCH)

 
 
 


Thế hệ chúng ta lùi vào quá khứ

Người nằm xuống kẻ an phận xứ xa

Mất quê hương bốn mươi ba năm qua

Khuất luôn nẻo  đường về trên đất mẹ!

*

Thế hệ chúng ta không còn sức để:

Dời đổi non sông  lịch sử nước nhà

Dạ luống` bồi hồi mong mỏi thiết tha

Thế hệ cháu con vùng lên tranh đấu!

*

Giành lại Việt Nam ngàn năm yêu dấu

Giang sơn gấm vóc sông biển trãi dài

Khâm phục vô vàng tuổi trẻ hôm nay

Chí khí quật cường đánh tan xâm lược...

*

Trở về đây chúng  ta cùng sánh bước

Khắp chốn mọi nơi  trên đất nước mình

Núi biếc đồi xanh vạn vật tái sinh

Mưa nắng hai mùa hoa thơm trái ngọt...

*

Ba thế hệ cùng hân hoan  chào đón

Ánh bình minh rực sáng cả bầu trời

Giòng giống Lạc Hồng vang vọng khắp nơi

Không còn khuất nẻo dường về đất mẹ!!!

        

 

Saigon tháng sáu/ 2018

Vkp phượng tím

 

 

 

No comments: