Saturday, February 23, 2019

Mắt Lệ Nhòe Cay - vkp Phượng ngày nay


MẮT LỆ NHÒE CAY

Thương mến tặng hương linh cố nhân lính biển ngày xưa

 

 

                                                 


Trường xưa đổi chủ thay tên
Người xua thấp thoáng bóng hình đâu đây
Bỗng dưng mắt lệ nhòe cay
Cố nhân lính biển dặm dài thiên thu
Trả thân cát bụi phù du
Vui tiên cảnh xóa hận thù thế gian
Non bồng nước nhược tu thân
Nhìn hình ảnh cũ bần thần xót xa
Hải Quân biển mặn thiết tha!!!

 

Nha Trang Xuân  Kỷ Hợi 2019
vkp phượng ngày nay

 

No comments: