Tuesday, February 26, 2019

Năm Mậu Tuất Trôi Qua - vkp Phượng ngày nay


NĂM MẬU TUẤT TRÔI QUA

  
Tháng Giêng ra vô thẫn thờ
Tháng hai thao thức ngóng chờ cố nhân
Tháng Ba cúng lễ Thanh minh
Tháng Tư đau xót tình hình nước non
Tháng Năm thương nhớ mõi  mòn
Tình riêng Tháng Sáu vẫn còn đa mang
Cúng vong Tháng Bảy cầu an
Trung thu Tháng Tám sáng trăng đêm rầm
Mưa buồn Tháng Chin xót tâm
Tháng Mười nơi ấy lạnh căm Đông về
Tháng Mười Một dạ ủ ê
Tháng Mười Hai phải bộn bề lo toan…
Thời gian bay vút phũ phàng
Trăm năm Thiên định…Trời ban cõi nào?
Thôi đừng nghĩ chuyện mai sau!!!

 

Saigon / Giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019
Vkp phượng ngày nay

 

 

No comments: