Friday, February 8, 2019

Vẫn Là Giọt Nắng Tháng Giêng - Lữ Khách


Vẫn là giọt nắng tháng giêng
 

 

 

 
 
 
 
 
Ngọt lắm môi cười , nắng tháng giêng
Đừng cho mây trượt quá vai mềm
Đừng ươm nước mắt bờ mi mỏng
Em cứ là em – nắng tháng giêng

Nắng tháng giêng , đậu nhánh tóc tiên
Lung linh vòm lá , rất ngoan hiền
Để anh ngơ ngác , cầm tay mộng
Hỏi lối nào đi đến cõi duyên ?

Lối nào, anh thả những muộn phiền
Thả những tình đời , những đảo điên
Để nhận về tim, tà áo trắng
Là em – giọt nắng của tháng giêng

Tháng giêng, ôi giọt nắng tháng giêng
Nở hé môi cười , lòng chung chiêng
Đưa tay anh nắm, tròn nhung nhớ
Kia , nhịp cầu yêu – đợi tháng giêng

Lữ Khách

 

No comments: