Monday, February 11, 2019

Mộ Khúc - Thuyên Huy


Mộ Khúc
 

 
 

Vườn thu đâu lá úa
Chim hát mộ khúc buồn
Quanh hiu đời hoa cỏ
Một sáng muộn mù sương

 
Anh một đời dong ruỗi
Về qua ngõ trúc xưa
Nghe xôn xao nắng đổ
Em bên đó về chưa

 
Câu hát trên gác vắng
Hồn nửa mảnh trăng đơn
Chết theo ngày tháng cũ
Không còn thuở biết buồn

 
Bỏ em mình cô quạnh
Nghe réo gọi mộ hồng
Anh về thành xưa trống
Dư âm cũ còn không

 
Theo anh đời xuân muộn
Bài mộ khúc chiều nay
Áo hoa giờ mộng tưởng
Thôi em anh đi dây

 
Thuyên Huy

No comments: