Friday, February 8, 2019

Như Hạt Mưa Tan - Như KhôngNhư Hạt Mưa Tan
 
 
 
Bây giờ tôi với một tôi
Một chân dưới mộ. Một đời phong ba

Thưa em, tình đã nhạt nhòa
Ngõ xưa mù hạt mưa sa giữa trời.
Hạt mưa…sa giữa cõi người
Mỏi chân phiêu dạt giữa đời trầm luân
Bến xưa dù chỉ một lần
Lòng nhau sao vẫn âm thầm xót nhau ?
Ngõ Xuân hoa đã bạc màu
Chút hương quỳnh cũng tan theo bóng chiều

Như Không


No comments: