Saturday, November 4, 2017

Hình Như Mắt Ước Mi - vkp Phượng tím & Tình Cuội Duyên Hằng - Hồ Nguyễn


HÌNH NHƯ MI MẮT ƯỚT MƯA
 

 


Nguồn thi phú cạn kiệt rồi,
Văn chương chữ nghĩa lôi thôi lần khần.
Gắng quên hình bóng cố nhân,
Vườn hoang cỏ dại giành phần bướm hoa.
Lầu cao chênh chếch trăng ngà,
Khiến cho chú cuội thiết tha sóng tình.
Hải âu lận đận linh đinh,
Phụng Hoàng rũ cánh bất bình tơ vương.
Ngủ ngày đêm thức thất thường,
Nhớ người đưa đón bên đường trường xưa...
Hình như mi mắt ướt mưa,
Lau khô giọt lệ ...còn chừa môi hôn.
Mộng du tỉnh giấc bồn chồn,
Đam mê chìm đắm nửa hồn thương đau.
Chỉ cần chúng mình có nhau,
Bao nhiêu khổ lụy gian lao sá gì!
Thôi đành giữ nghĩa cố tri!!!

                                 
Saigon 14/8/2017
Vkp phượng tím

 
ĐÁP HỌA Ý:

TÌNH CUỘI DUYÊN HẰNG  

Nguồn thơ thi hứng dưới trăng tà,
Cỏ dại kết thành bướm với hoa.
Chú Cuội đón chờ tim thắt thẻo,
Nàng Hằng thương xót lệ châu sa.
Đa buồn đa ngóng da cằn cổi,
Nguyệt nhớ nguyệt rầu tóc trắng hoa.
Ai thấu tình thương duyên chú Cuội,
Ngàn năm cách Nguyệt dãy ngân hà.

HỒ NGUYỄN (01-11-17)

 

 

No comments: