Friday, November 24, 2017

Phố Xưa Còn Nắng Hạ - Thuyên Huy
Phố Xưa Còn Nắng Hạ

Nhớ phố Tây Ninh của những ngày sắp bỏ đi xa từ gần nửa đời người trước


 


Người hỏi tôi phố xưa còn nắng hạ
Phượng đôi bờ chắc cũng khẳng khiu gầy
Góc công viên vắng người trơ ghế đá
Đường vẫn chiều xào xạc lá me bay

 
Phố bây giờ thôi không còn nắng hạ
Phượng sớm tàn từ độ tiễn người đi
Lối về xưa thẩn thờ con dốc lạ
Tiếng ve sầu vẫn cứ khúc biệt ly

 
Phố bây giờ mưa hay về bất chợt
Đèn vỏ vàng không ai đón người đưa
Đêm độc hành chân dẩm buồn rụng rớt
Đường đi về tan tác lá me thưa

 
Sông đôi bờ cũng bên bồi bên lỡ
Ghế công viên khách lạ ngẫn ngơ ngồi
Người bỏ người thôi chờ nhau qua phố
Phố khóc thầm từ đó nắng hạ ơi!

 
Thuyên Huy
Wodonga chiều mưa muộn 2106

 
 

No comments: