Saturday, November 18, 2017

Những Cái Cửa - Ngọc Thử


Những cái cửa
 


 

Nhà ta có cửa ra vô và cửa sổ
Chưa đủ đâu, phải có cửa hậu, cửa tiền
Tiền môn thì đi lại thường xuyên
Khi hữu sự ta phải chuyền cửa hậu
Việc rắc rối là do nơi Cửa Khẩu
Do cái mồm nói ẩu mà ra.
Chớ dùng câu Khu Pht Tâm Xa
Mà có lúc phải vào ra cửa Tử.
Cửa biển Thần phù, nghe danh thật dữ
Cửa quan quyền cũng như rứa, kém chi.
Hãy mau mau tìm cửa Từ Bi
(Cụ Chu mạnh Trinh đã làm thi ca ngợi)
Còn cửa Chúa tìm hoài sao chẳng thấy
Chỉ thấy cửa Trời, cửa Khổng, của Thiên Đàng
Cửa Ngọ Môn, cửa Ải, cửa Tam Quan
Và bốn cửa Đông Nam Tây Bắc.
Mấy cửa sau đây cũng hơi thắc mắc:
Chẳng ai thèm cất nhắc: Cửa Mồm
Cửa miệng thì xem ra rất được ưa dùng
Tuy hai cửa cũng chỉ chung là một.
Chết ca t danh t nghe cũng nht
Nhưng chẳng thấy ai chết chóc ở nơi này.
Cửa Khám Chí Hòa các bạn có hay
Chẳng ai muốn tra tay vào cửa ấy.
Một cửa nữa từ miệng qua dạ dầy xuống đáy
Rượu thịt phải chui qua rồi đẩy ra ngoài.
Đó là cửa Hậu Môn, tên chữ thật hay.
Thêm một cửa nữa mà qúi ngài Nam Tử
Thiếu cửa này nên phải thua phụ nữ
Chỉ qúi bà mới có ... của trời ban.
Để sinh sôi nẩy nở đầy đàn
Cửa ấy được giữ hoàn toàn bí mật.
tên cửa cũng ít khi được nhắc ...
Ngọc Thử xin chấm dứt nơi đây.
Tiết lộ làm chi ... xin lỗi qúi ngài.

 
Ngọc Thử

(10.08.80)

 

No comments: