Friday, November 24, 2017

Tha Thứ Cho Tôi (Thơ Phỏng Dịch) - Thuyên Huy


Tha Thứ Cho Tôi
 
 

 Thật sự tôi yêu anh
Nhưng cũng cần anh hiểu
Không phải là thật tình
Giờ đành phải xa anh

 
Niềm tin giờ đã vỡ
Không có lối quay về
Còn lại tình câm nín
Xua tôi khỏi lối đi

 
Tôi  biết mình đã sai
Anh cho tôi xin lỗi
Không thể mạnh mẽ hơn
Chịu đựng này quá đổi

 
Tôi đã đặt tim tôi
Vào trong tay người khác
Người ấy sẽ không rời
Luôn ở bên tim tôi

 
Chịu không nổi đớn đau
Anh biết rồi tại sao
Cần nói thêm gì nữa
Giờ xin nói câu chào

 
Sẽ  không bao giờ quên
Những gì mình qua rồi
Chẳng còn chi hối tiếc
Hy vọng thứ tha tôi

Thuyên Huy

Phỏng dịch lời và ý của bài Forgive Me – Natalie84

FORGIVE ME

I really do love you,
But I need to let you know,
I have not been true,
And now I must go.
Our trust is now broken,
And there’s no going back.
A love left unspoken,
Pushed me off track.

 
I know that I did wrong.
And for that I am sorry.
I just couldn’t stay strong,
This burden was too heavy.

I placed my heart,
In someone else’s hands.
A man who won’t depart,
Next to me heart will always stand.

I can not deal with this pain,
And you know why,
No need to further explain,
So now it’s good-bye.

I will never forget,
What we used to be.
I hold no regret, 
And hope you will forgive me.

by Natalie84

 

 

No comments: