Thursday, November 30, 2017

Xem Hình Mà Đau Lòng - 304Đen


Xem Hình Mà Đau Lòng

 
    Mời quý anh chị xem thành quả  trong gần nửa thế kỷ của cái gọi là “cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” sau ngày bọn cộng sản cướp chính quyền.
Căn nhà “khiêm nhượng” xây cất “đúng quy trình” của tên chủ tịch một quận nghèo vùng Gia Lai, một tên “đầy tớ của nhân dân” tiêu biểu.
 
 

Ngôi trường “mái dột vách xiêu, bùn lầy nước đọng” của những người “chủ của đất nước”.

304Đen

 

No comments: