Friday, November 24, 2017

Lễ Tạ Ơn - Khôi Nguyên


 Lễ Tạ Ơn
 
 

           Các Cụ xưa đã dạy
 "Ban ân không nên nhớ,
 Thọ ân chẳng nên quên"

           
Vậy tôi xin có vài lời trong khi trà dư  tửu hậu.

 
Lễ Tạ Ơn

                     
Hoa Kỳ có Lễ Tạ Ơn
Gà Tây truyền thống thực đơn lễ này.
Nâng ly, cạn chén vui vầy,
Cùng nhau nhớ mãi những ngày Cưu Ân

                         
Khôi Nguyên

 
Nước Mỹ

 
Năm chục Tiểu Bang lập Quốc Gia,
Mênh mông một cõi, dải sơn hà.
Đông tây hai biển, nhiều tôm cá,
Nam bắc bốn mùa, đủ cỏ hoa.
Khoáng sản, tài nguyên còn giữ kín
Rừng cây, muông thú để phòng xa.
Địa linh, nhân kiệt ngày mai phát,
Đất nước ngời thêm vẻ ngọc ngà.

 
Khôi Nguyên.

 

No comments: