Tuesday, November 21, 2017

Chân Lý Của Tình Yêu - vkp Phượng Tím & Tha Thứ Cho Tôi - Hồ Nguyễn


CHÂN LÝ CỦA TÌNH YÊU   

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Cảm ý bài thơ Tha Thứ Cho Tôi của Hồ Nguyễn)

         
Ái ân chi?... chuốc khổ đau!
Mấy ai từ chối  sắc màu yêu đương?
Luôn  quanh quẩn chốn tình trường
Khóc, than, hận, tiếc, buồn, thương, trách, hờn:
Khóc đường tình quá  trợt trơn
Tuột chân té ngã đời còn thị phi
Than  duyên nợ bỏ ra đi
Đêm dài mộng mị cố ghì tình xưa
Hận đời cứ mãi đong đưa
Khiến bao chua xót dày vò tâm can
Tiếc tình xưa trót lỡ làng
Cam lòng gánh chịu muôn ngàn  đắng cay
Buồn  Trời cao khéo sắp bày
Để cho kẻ khóc người say duyên lành
Thương hoài quá khứ mong manh
Tình si chôn kín giờ đành hẩm hiu
Trách người dưng không dắt dìu
Đôi tim đến chốn nhận nhiều thưởng ban
Hờn duyên phận lắm trái ngang
Là chân lý tám chữ vàng tình yêu!!!

 
Saigon 11/11/2017
Vkp phượng tím

FORGIVE ME

I really do love you,
But I need to let you know,
I have not been true,
And now I must go.

Our trust is now broken,
And there’s no going back.
A love left unspoken,
Pushed me off track.

 
I know that I did wrong.
And for that I am sorry.
I just couldn’t stay strong,
This burden was too heavy.

I placed my heart,
In someone else’s hands.
A man who won’t depart,
Next to me heart will always stand.

I can not deal with this pain,
And you know why,
No need to further explain,
So now it’s good-bye.

I will never forget,
What we used to be.
I hold no regret, 
And hope you will forgive me.

by Natalie84

 
THA THỨ CHO TÔI (Thoát Dịch)

 
Chân tình tôi thật sự yêu anh,
Nhưng muốn cho anh hiểu rõ rành:
Trong trái tim tôi tình chẳng thật,
Nên giờ tôi muốn phải xa anh.

 
Tin tưởng tình ta đã gảy lìa,
Con đường đi tới phải xa chia.
Tình yêu tồn đọng không sao nói,
Xô đẩy tôi rời khỏi lối kia.

 
Nay thì tôi biết rõ mình sai,
Xin lỗi cho tôi cạn tỏ bày.
Tôi đã không cưu mang trách nhiệm,
Nặng nề chồng chất vướn đôi vai.

 
Tôi đã đưa tim kẻ khác rồi,
Nay thì cũng chẳng thể chia phôi.
Tình kia bám chặt nơi tôi mãi,
Sẽ giữ trọn đời chẳng rẽ đôi.

 
Tôi không nói đến nổi buồn đau,
Anh cảm thông thì rõ tại sao.
Biện giải không cần chi có nữa,
Chia tay tiễn biệt nói câu chào.

 
Tôi sẽ nhớ hoài mối cảm thông,
Hai ta một thuở giữ trong lòng.
Xa nhau tôi chẳng gì than tiếc,
Hy vọng anh tha thứ được không?

 
HỒ NGUYỄN (08-11-17)

 

No comments: