Thursday, November 2, 2017

Người Lính Già Sống Kiếp Tha Hương - vkp Phượng ngày xưa


NGƯỜI LÍNH GIÀ SỐNG KIẾP THA HƯƠNG

                                        
(Viết thay cho bạn hiền để tặng Người dưng cùng họ và Người dưng khác họ)        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xưa anh từng xông pha ngoài trận tuyến
Súng dạn quân thù san sát bên tai
Ngẩng cao đầu coi thường chuyện rủi may
Trần gian địa ngục đọa đày thân xác...

*
Anh đâu hiểu ruột gan em quặn thắt
Khi biết anh bịnh hoạn ở xứ người
Thân anh đau một lòng em đau mười
Kiếp tha hương chỉ mình anh chuốc hận!

*
Em vẫn biết Trời an bày số phận
Nhưng vẫn mong gánh nỗi khổ thay anh
Hằng đêm nguyện cầu muôn vạn tốt lành
Đến với anh để chờ ngày gặp lại...

*
Xin ơn trên xóa mọi điều oan trái
Người với người đừng nghiệt ngã đắng cay
Để cho anh còn có được ngày mai
Dù hy vọng kéo dài trong ảo ảnh!
*Với em... Anh mãi là niềm kiêu hảnh!!!

    
Saigon 1/11/2017
Vkp phượng ngày xưa

No comments: