Saturday, September 14, 2019

Tháng Tám Vào Cơn Đau - Hà Huyền Chi


Tháng Tám Vào Cơn Đau


Trên những tờ thư mỏng
Tháng Tám như sông đầy
Anh với lòng dậy sóng 
Nhớ, nhớ em từng ngày


Trên cánh thời gian mỏi
Tháng Tám dài lê thê
Gió đưa chiều vào tối
Ðưa người vào hôn mê


Trên tờ thư viết vội
Tháng Tám vào cơn đau 
Trong mỗi ngày trông đợi
Có bạt ngàn nhớ nhau


Tháng Tám buồn thao thức
Em thầm gọi tên anh
Anh cũng hồn ray rứt
Nhớ giọt đàn mưa xanh


 

Hà Huyền Chi

No comments: