Saturday, October 19, 2019

Vịnh Cảnh Nghèo Nguyễn Công Trứ - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa


THƠ XƯỚNG HỌA  -  NHÓM VƯỜN THƠ MỚI

Chủ để: Vịnh cảnh nghèo Nguyễn Công Trứ

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trích thơ:

Đầu kèo mọt đục vẽ sao,
Trước cửa nhện giăng màn gió .
Phên trúc ngăn nửa bếp nửa buồng,
Ống nứa đựng đầu kê đầu đỗ.

(Hàn nho phong vị phú/ Nguyễn Công Trứ)

 
Cảm tác thơ của Nguyễn Công Trứ:

Bài xướng:

 
VỊNH CẢNH NGHẺO NGUYỄN CÔNG TRỨ

 
Họ Nguyễn Tiên Điền cụ Trứ ơi!
Hàn vi nghèo khổ cảnh chơi vơi
Đầu kèo mọt đục, đòn tay rụng
Trước cửa nhện giăng, phên trúc rời
Lỡ vận nương nhờ nơi xứ vợ
Gặp thời đỗ đạt chốn quan giai
Triều Lê cụ bỏ, theo nhà Nguyễn
Trang sử lưu danh có mấy ai!

 
Nguyễn Cang

Họa 1:

HÀN VI THANH ĐẠM

 
Khiết bạch an bần nhân thế ơi!
“Hà thời tri túc” chí nào vơi
Bìm leo giậu đổ đâu bền vững
Nhà dột cột xiêu xắp rã rời
Ngô Khởi vô tình thôi chớ học
Lưu Bang bạc nghĩa nhớ đừng giai
Can qua khổ lụy đời than oán
Trọng đức khinh tài mỏi mắt ai.

Nguyên Triêu Dương

Họa 2:

 
TƯỞNG NHỚ NGUYỄN CÔNG TRỨ


Nhân sinh mạnh mẽ tướng công ơi!
Gặp cảnh hàn vi chí chẳng vơi
Sĩ khí, khổ trần đâu để nhục,
Đồ nho, chính đạo quyết không rời.
Lúc đày lính thú đau Uy Viễn
Khi mở dinh điền rạng Ngộ Trai
Bầu rượu túi thơ vui nhã nhạc
Công thành danh toại kém chi ai.


Minh Tâm

 
Họa 3:

 
Nghĩ Đến Cảnh Thanh Bần Của Cụ Nguyễn Công Trứ

 
Tớ sợ thanh bần lắm cụ  ơi
Tình người như mặt nước đầy vơi
Sang giàu núi vắng... bao người viếng
Nghèo túng chợ đông...lắm kẻ rời
Chân lấm tay bùn...tiêu phận gái
Đầu bù tóc rối...nát đời giai (trai)
Quanh năm bụng rỗng, sao cam nổi?
Đói rách mà nhàn, hỏi có ai?

 
Thảo Chương TQV
13-10-2019

 
Họa 5:

 
TÌNH NHÀ NỢ NƯỚC

 
Tình nhà nợ nước thế nhân ơi!
Chí khí làm trai chẳng thể vơi
Thi tửu cầm kỳ chơi phải lịch
Giang sơn hồ thỉ khó xa rời
Kinh luân nặng gánh trang anh kiệt
Tạo hoá rỏ tài khách trượng giai
Nhà nát cột xiêu nguồn động lực 
Danh son Công Trứ chốn trần ai!

 
Kim Tran kính bút

 

No comments: