Saturday, July 25, 2020

Thôi Đừng Tiếc Thương - Thuyên HuyThôi Đừng Tiếc Thương

 
 
 
Nhớ một nơi xa lắm có người con gái tên một trong bốn mùa năm 1968

 
Dốc chiều vàng lá thu xưa
Gió hư hao gió cây thưa thớt gầy
Người ngồi tìm chút hương say
Của ngày tháng cũ áo bay cuối đường
Cỏ thơ vụng dấu sân trường
Thương chưa kịp đã sầu vương vấn sầu
Tuổi xuân đếm nhịp vó câu
Nửa hồn thổ mộ thay màu tương tư
Người về về thật rồi ư
Ngữa tay hứng lệ thu mờ khói sương
Có hay trời đất biết buồn
Khóc cho một kiếp cuối đường trầm luân
Tiếc thương chi nữa thôi đừng

 
Thuyên Huy
Swan Hill chiều thu muộn 2019


No comments: