Saturday, November 28, 2015

Chuyện Tình Người Mang Theo Đó - Thuyên Huy


Chuyện Tình Người Mang Theo Đó

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Người mang theo đó một chuyện tình
Bỏ đây ngày tháng cũ buồn tênh

Nhạt nhòa mưa nép bên hè vắng
Buông tiếng thở dài phố lặng thinh

 
Đường dốc mù mờ sương khói xưa

Bên nhau chờ đuổi gió giao mùa
Bâng khuâng hôn trộm lên tà áo

Hỏi nhỏ lòng nhau yêu đến chưa

 
Tôi đứng nhìn theo ở cuối đường

Xa mờ  xe  khuất bóng chiều buông
Nắng chia đôi ngả buồn đi vội

Bỏ hoàng hôn tím một trời thương

 
Tôi đốt tình tôi giữa chợ đời

Để còn có được những ngày vui
Đi về hai buổi con đường vắng

Chưa buồn nghe tiếng lá thu rơi

 
Tình đó người mang chắc cũng sầu

Tôi người ai nở phụ lòng nhau
Phương xa người khép đời định mệnh

Nơi này tôi mang trọn nổi đau

Thuyên Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: