Friday, July 1, 2016

Bỏ Trường Đi Sớm - Thuyên Huy


Bỏ Trường Đi Sớm

Để tặng Vương Thục Nguyên
 


 


Người bỏ trường đi sớm
Về phương xa theo chồng
Ngày tình tôi vừa chớm
Lòng biết nhớ biết mong

 
Lớp học buồn muốn khóc
Lặng lẽ ngồi cuối bàn
Bảng đen không người đọc
Sân trường hạ mới sang

 
Trang giấy tình lưu bút
Chưa kịp viết lời gì
Ve gọi sầu ray rứt
Người vội nở bỏ đi

 
Đêm dài đêm thao thức
Khuya trằn trọc chong đèn
Sách vở phai màu mực
Phố cũ giờ không quen

 
Sợ màu hoa phượng đỏ
Thôi chờ chuông tan trường
Cứ trông về nơi đó
Ôm bóng mình mà thương

 
Mai lỡ mình gặp lại
Ngoảnh mặt như chưa quen
Người xa nhìn kẻ lạ
Dù đã thật biết tên

 
Thuyên Huy

Torquay chiều mưa muộn tháng bảy 2014

No comments: