Sunday, July 3, 2016

Hỗ Nhớ Rừng - Thế Lữ


N H Ớ R Ừ N GGậm một khối căm hờn trong cũi sắt..
Ta nằm dài,.. trông ngày tháng dần qua,
Chính lũ người kia.. ngạo mạn.. ngẩn ngơ..
Giương mắt bé... diễu oai linh rừng thẳm..
Nay sa cơ; bị nhuc nhằn.. tù hãm..!
.. để làm trò.. lạ mặt.. thớ đồ chơi !!

Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả.. cây già,
với tiếng gió gào ngàn.. với giọng nguồn hét núi..
.. với khi thét..khúc trường ca dữ dội !!
Ta bước chân lên,.. dõng dạc,.. đường hoàng...
Lượn tấm thân như sóng cuộn.. nhịp nhàng,
vờn bóng âm thầm với.. lá gai.. cỏ sắc..
Trong hang tối, mắt thần.. khi đã quắc !
..là khiến cho ; mọi vật đều im hơi !

Ta biết ta ; chúa tể của muôn loài
giữa chốn thảo, hoa,.. không tên không tuổi..
Nào dâu những đêm vàng bên bờ suối...
Ta say mồi... đứng uống ánh trăng tan..?
Đâu những ngày mưa, chuyển bốn phương ngàn..!
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới..?

Đâu những bình minh, cây x
anh nắng gội..
Tiếng chim ca.. giấc ngủ ta tưng bừng..?
Đâu những chiều.. lênh láng máu sau rừng..
Ta đợi chết; mảnh mặt trời gay gắt !
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật ?
Than ôi !! thời oanh liệt.. nay còn đâu ..??
 Thế Lữ

No comments: