Tuesday, July 12, 2016

Gởi Người Dư Hương Cũ - Thuyên Huy


 
Gởi Người Dư Hương Cũ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tôi gởi người chút dư hương cũ
Ở đó mùa thu chắc cũng buồn
Ngày đi lá vàng rơi ngập phố
Chiều sầu hun hút bóng hoàng hôn
 
Áo khép gió thưa đôi tà mỏng
Trang thư đầy chữ giấy học trò
Thẹn thùng nón nghiêng màu mực đọng
Chờ người tôi chợt biết làm thơ
 
Chuyến xe ngựa mõi long nhịp guốc
Bâng khuâng tôi đứng ngẩn ngơ trông
Người thả tóc bay dài cuối dốc
Đèn khuya cây cỏ quyện hương nồng
 

 
 
 
 
 
 
Ray rứt chuông buồn đêm thánh đổ
Lặng lẽ mình tôi góc giáo đường
Thập tự giá gầy thân Chúa khổ
Xót xa chấp nối sợi tơ vương
 
Chút dư hương cũ cho tôi gởi
Cuối cùng tình cũng đã hao gầy
Đường xưa thôi người chờ kẻ đợi
Ngày sau không còn chuyện mai này
Thuyên Huy
 
 
 

No comments: