Sunday, July 3, 2016

Tìm Đâu Đường Cũ Quay Về - vkp Phượng Tím


TÌM ĐÂU ĐƯỜNG CŨ QUAY VỀ 

Cảm đề bài thơ “ Con Đường Mình Không Đi “ Phỏng dịch của Nguyễn Cang
 


 
Đứng trước ngả ba đường tình
Bước nhầm lối rẽ, hành trình gian truân
Ngày xưa anh đã phân vân
Chọn yêu hay để nợ duyên sắp bày?
Ông Tơ bà Nguyệt nhanh tay
Nên se lộn mối, đọa đày thân anh
Thuyền con chở nặng chòng chành
Đầy vơi con nước độc hành bôn ba
Đêm xa xứ... nhớ quê nhà
Tiếc thầm lối cũ đậm đà yêu thương
Biết Ai còn có vấn vương?
Hay vì tủi phận, tình trường nhạt phai?
Nếu bỏ quê hương thứ hai
Trờ về chốn cũ, đắng cay quá nhiều
Gặp lại mừng biết bao nhiêu
Nhưng nhìn hiện thực sao hiu hắt buồn?
Nắng vẫn ấm mưa vẫn tuôn
Mà lòng sao mãi cứ luôn não nề?
Tìm đâu đường cũ quay về???

Saigon 28/6/2016
Vkp phượng tím

 

 

 

No comments: