Tuesday, July 19, 2016

Người Đi Bỏ Phố Cũ - Thuyên Huy


Người Đi Bỏ Phố Cũ

 
Người đi bỏ phố buồn tênh
Bỏ chiều nắng muộn thuở mình chờ nhau
Đường quen rụng lá thu đầu
Lạnh lùng mưa đổ trút sầu giữa khuya
Áo bay theo gió quên về
Để nhung nhớ lại buồn lê thê buồn
Biết còn ai nữa mà thương
Tháng ngày cũng cứ mù sương một đời
Dốc xưa sỏi đá ngậm ngùi
Với tay nhặt chút tình rơi cuối mùa
Đêm dài chẽ sợi tóc thưa
Phố hiu quạnh phố người đưa tiễn người
Một lần chỉ một lần thôi

Thuyên Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: