Friday, July 1, 2016

Giọt Lệ Thu - Tương Phố


GIỌT LỆ THU
 
 
 
 
 
 
 

Bao giờ quên được mối tình xưa,
Sinh tử còn đau.. mãi đến giờ.!
Giấc mộng tìm nhau.. tìm chẳng thấy !
Mênh mang biển hận, hận không bờ..!

Trời thu ảm đạm một màu
Gió thu hiu hắt.. thêm rầu lòng em..!
trăng thu bóng ngả bên thềm..
tình thu ai để duyên em bẽ bàng ...

Sầu thu nặng lệ thu đầy..
vì lau san sát, hơi may lạnh lùng
ngổn ngang trăm mối bên lòng..
Ai đem thu cảnh.. hoạ cùng thu tâm..!
Tương Phố.. 1923

No comments: