Friday, July 1, 2016

Phong Lan Hạc Vỹ - Khôi Nguyên       
Phong Lan Hạc Vỹ

 

Sợi tóc rũ cành tha thướt Lan
Trông như dòng thác đổ trên ngàn

Thiên nhiên trìu mến nên ân thưởng
Tao hóa hân hoan mới phát ban

Yểu điệu hoa tiên sa cõi thế
Yêu kiều cảnh Phật giáng trần giang

Long Tu Hồ Điệp đừng mong sánh
Hạc Vỹ đẹp hơn chẳng phải bàn

 
Khôi NguyênNo comments: