Monday, April 24, 2017

Ba Phần Tư Cuộc Đời - vkp Đạm phương


BA PHẦN TƯ CUỘC ĐỜI   

 

 

Sáu mươi năm trước... tuổi mười ba
Trò chơi năm mười, trốn khắp nhà
Gặp em đang núp sau bồ lúa (1)
Lệ tràn mi anh cũng chẳng tha...

*
Năm mươi năm trước... phải chia tay
Anh làm lính thủy thỏa chí trai
Em về quê cũ gõ đầu trẻ
Nỗi niềm riêng cuốn theo gió bay...

*
Bốn mươi năm trước... chiến cuộc tan
Người thương binh đó dạ xốn xang
Chôn đời qua thuốc tàn rượu nhạt
Tiếc thương quá khứ… thuở huy hoàng!

 *
Mười năm trước ... bất ngờ gặp lại
Cá kình biển cả bịnh ngặt nghèo
Hai năm sau rời xa cỏi tạm
Tình dau buồn anh đã mang theo

*
Hiện giờ...đành cam phận hẩm hiu!!!

 
(1) Bồ đan bằng tre quấn tròn lại để dự trử lúa

     
Saigon 06/4/2017
Vkp đạm phương

 

No comments: