Monday, April 17, 2017

Tóc Mai Quấn Quýt Lá Me Bay - vkp Đạm phương


TÓC MAI QUẤN QUÝT LÁ ME BAY
 
 
 

*
Tháng Tư dào dạt nhớ thương
Chinh nhân áo trắng bên đường trường xưa
Lá me vàng rụng như mưa
Rơi trên tóc rối... gió đưa bay vèo
Tóc mai quấn quýt vói theo
Những mong cột chặt tình nghèo sinh viên
Luật khoa lính biển nợ duyên
Sóng thần chia cắt... triền miên khổ sầu
Tìm anh em biết tìm đâu?
Hồ con Rùa vắng chim câu gọi đàn

 
*
Ngóng trông lúc giảng đường tan
Thấy anh đứng đón rộn ràng niềm vui
Khung trời Đại học bùi ngùi
Ước chi em được kéo lùi thời gian
Cùng nhau xây đấp mộng vàng!!!

              
Tháng Tư 2017
Vkp đạm phương       

 

 

No comments: