Saturday, April 1, 2017

Thương Một Khúc Sông - Thuyên Huy


Thương Một Khúc Sông

Để tặng một khúc sông Vàm chia đôi bờ con phố Tây Ninh
 

 
 


Tôi theo người về làm quen với phố
Phố buồn hiu nằm ở cuối khúc sông
Đường đôi bờ mùa này hoa Phượng nở
Đi bên nhau đầu nghiêng nắng chiều hồng

 
Nhà người đó giàn cổng hoa trăng trắng
Con sáo hoang ngơ ngác đứng chờ mưa
Khách độc hành loanh quanh trên bến vắng
Phố chợt vui tay đan ngón giao mùa

 
Hôm tiễn tôi hai đứa nhìn muốn khóc
Hái tặng nhau chùm Phượng muộn làm tin
Sông bâng khuâng lao xao con đò dọc
Tôi mang theo từ đó một mối tình

 
Tôi trở lại phố xưa đầu mùa Phượng
Đường đôi bờ cũng rợp nắng chiều hồng
Người đi rồi còn ai mà vọng tưởng
Ừ thôi cũng đành thương một khúc sông

 
Thuyên Huy

 

 

 

 

No comments: