Saturday, April 22, 2017

Thương Nhớ Người Lính Già Vô Gia Cư & Một Vì Sao Băng - vkp Phượng tím


THƯƠNG NHỚ NGƯỜI LÍNH GIÀ VÔ GIA CƯ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Tưởng nhớ anh Bùi Nhơn Đạo và những người lính già vô gia cư chết trên xứ lạ )

                                                                 
* BẢY MƯƠI NĂM TRƯỚC... trong Cô nhi viện
Sống nhờ chén cơm của Đạo Cao Đài
Học hành chăm chỉ thi đậu Tú Tài
Anh lớn lên trong tình thương nhân ái...
* NĂM MƯƠI NĂM TRƯỚC...cuốn theo dòng chảy
Xuôi đời chinh nhân đến đất cao nguyên
Đạn bay mìn nổ chôn xác bạn hiền
Nước mắt rơi triền miên trên buông bản...
* BỐN MƯƠI HAI NĂM TRƯỚC...đành than oán  
Buông súng vào tù... suýt. chết bao phen
Bịnh hoạn ngặt nghèo không có thuốc men
Anh ngất lịm bị quăng bìa rừng rậm
* BA LĂM NĂM TRƯỚC... về từ địa ngục
Ghẻ lở đầy mình lẩn ngẩn lơ ngơ
Ngồi bôm vá xe mặt mũi bơ phờ
Tạm sống qua ngày mong chờ phép lạ...
* MƯƠI LĂM NĂM TRƯỚC... tin anh gục ngã
Nơi xứ người, thân phận vô gia cư
Trách Tạo Hóa không có luật bù trừ:
“Quê mẹ đọa đày, xứ người an hưởng”?
* KIẾP SAU... mong anh đầu thai ở nước
Có tự do lẫn đạo lý tình người
Còn quê mẹ chôn kín vào lòng thôi
Vì đất nước đau thương luôn tiếp diễn...

Tháng tư 2017 
Vkp phượng tím

 

MỘT VÌ SAO BĂNG    
Kính nhớ hương hồn anh Nguyễn văn Minh và những người thương binh VNCH

 
 
 

Anh đi về chốn thiên thu
Bỏ lại trần thế mịt mù nhiểu nhương
Vui chơi ở chốn miên trường
Vợ con em cháu tiếc thương ngút ngàn

*
Thuở trai trẻ lắm đoạn tràng
Tình nhà nợ nước đa đoan phận người
Chiến trường loang đổ máu tươi
Mảnh đạn ghim não, sao Trời nhẩn tâm?
Từ đó anh sống âm thầm
Cây khô trước gió, tâm thần liệt phân
Giờ đã hơn bốn mươi năm
Đớn đau quằn quại nhát đâm cuộc đời!

*
Hiển linh hồn phách rong chơi
Sao anh vẫn sáng rạng ngời tinh hoa!!!

Saigon 7/9/2016
Vkp Phượng tím

 

 

No comments: