Saturday, April 8, 2017

Tháng Tư - Trần Văn Trụi


Tháng Tư 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em chậm lớn không cùng anh cầm súng
Gìn giữ biên cương khi giặc Cộng tràn vào
Thuở đó ngây ngô em còn gật đầu chào
Chào kẻ giết người chào quân xâm lược

Khi lớn khôn mới biết đời chết tiệt
Bởi đâu còn hạnh phúc một miền Nam
Cộng sản Bắc Việt là lũ sói lang
Giết người miền Nam trả thù hèn mạt

Từ dạo đó đời em đã khác
Chẳng muốn yêu thương chỉ muốn hận thù
Đã bao lần em muốn đi tu
Nhưng không thể vì hận này phải trả

Hận giặc Cộng giết đàn bà con trẻ
Giết Cha Anh người lính Cộng Hòa
Lũ chó điên chúng cứ bảo làm hòa
Hòa với máu thì ta đây có sẵn

Hòa với Cộng nhục Anh Linh Tử Sĩ
Theo Cộng kiếm ăn mất nhân cách làm người
Phản bạn trở cờ gục mặt mâm xôi
Kiếm ăn kiểu đó có hơn gì loài chó

Trần Văn Trụi

 

No comments: